Sju steg till en bostadsaffär

Värderingsbesök

Du kommer i gång genom att ringa upp Myyntiturvas kundtjänst eller fylla i kontaktbegäran på Myyntiturvas hemsidor

Du träffar vår mäklare i bostaden under de närmaste dagarna. Mäklaren talar om för dig vilka försäljningsutsikterna för bostaden är och uppskattar bostadens marknadspris. Mäklaren svarar på dina frågor och berättar noggrannare för dig om vår förmånliga och omfattande försäljningstjänst. Oberoende av hur det går, kostar värderingsbesöket dig inte någonting.

Uppdragsavtal

Mäklaren upprättar ett uppdragsavtal avseende försäljningsarbetet. Ni undertecknar avtalet, skakar hand på saken och mäklaren sätter genast i gång med arbetet. Mäklaren antecknar uppgifterna om bostaden, kartlägger bostadens utrustningsnivå och tar foton av bostaden för marknadsföringen.

Mäklaren bekantar sig också med gårdsbolaget, klarlägger kommande renoveringar och beställer för din räkning alla de dokument som behövs.

Marknadsföring

Mäklaren behandlar fotona och utarbetar en försäljningsannons för bostaden. Bostaden marknadsförs förutom på Myyntiturvas egna hemsidor också på både Oikotie och Etuovi. Vi använder i våra bostadsannonser i stor utsträckning även video visningar, och de ingår i vårt normala förmedlingsarvode. Myyntiturva marknadsför bostäderna också med bildförsedda tidningsannonser i Helsingin Sanomats Koti-bilaga.

Visningar

Mäklaren visar bostaden för potentiella köpare. Vi använder oss mycket av elektroniska visningsmetoder, till exempel videovisningar. Dessutom ordnar vi privata visningar utgående från kundernas önskemål. 

Frågor och begäranden om dokument

Mäklaren svarar på förfrågningar om bostaden och ser till att eventuella köpare får de dokument de önskar.

Anbudsförhandlingar

Mäklaren ger råd och hjälper eventuella köpare att göra upp anbud och säljaren i prisförhandlingarna och mottagandet av anbud.

Bostadsaffär

Myyntiturva sköter upprättandet av köpebrevet och sörjer för de andra förberedelser som behövs för bostadsaffären. Myyntiturva biträder såväl dig som köparen i frågor som gäller bostadsaffären och övervakar att bostadsaffären förlöper i enlighet med lagar och förordningar. DIAS-tjänsten som vi använder kräver inget besök på banken så vid behov kan köpet även skötas på distans. 

Ta det första steget!

Fyll i kontaktbegäran nedan eller
Ring tfn 010 2327 400 (må-sö kl. 8-20).

Vi verkar inom huvudstadsregionen, i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsnejden.

Myyntiturvas förmedlingstjänst »

Kontaktbegäran

De uppgifter som matats in på blanketten sänds per e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning »

Uppgifter om ägaren

Uppgifter om bostaden

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »