Tips för bostadsköpare

Saker och tips som det lönar sig att beakta när du ska gå på bostadsvisning och överväger att köpa en bostad: 

Kontakta förmedlaren och kom överens om en visningstid

På grund av coronan använder vi huvudsakligen personliga privatvisningar.

Kom till visningen i tid

Försök komma lite i förtid. De vanligaste orsakerna till att man försenar sig är att det är rusning eller att man vid framkomsten blir tvungen att leta en aning efter parkeringsplats eller rätt adress. Om man försenar sig kan det tyvärr leda till att tiden att bekanta sig med bostaden blir onödigt kort. Förmedlaren har ofta i sin kalender följande tillställning, som förutsätter att tidtabellen följs.  

Begär disponentintyg redan på förhand och bekanta dig färdigt med det  

Sänd åt den av våra mäklare som ansvarar för försäljningen av bostaden ett e-postmeddelande och be om ett disponentintygspaket redan före visningen.

Disponentintygspaketets innehåll: 

  • Disponentintyg
  • Redogörelse för underhållsbehov
  • Bolagsordning
  • Resultat- och balansräkning
  • Energiintyg

Kom ihåg det här om du köper bostaden uthyrd

Om en bostad säljs uthyrd, binder hyresavtalet mellan den tidigare ägaren och hyresgästen efter affären automatiskt också den nya ägaren. Om du vill ta bostaden i eget bruk, lönar det sig för dig att i god tid reda ut, hurudant hyresavtalet mellan den nuvarande ägaren och hyresgästen är. När kan avtalet sägas upp? I tidtabellen för flyttningen bör man också minnas att beakta hyresavtalets lagstadgade uppsägningstider när hyresvärden säger upp avtalet.    

Uppmärksamma begränsningarna angående genomförandet av köp

I husbolagens bolagsordning har det i vissa fall intagits en inlösningsklausul, enligt vilken husbolaget eller bolagets aktionärer kan ha förköpsrätt till aktier som säljs i bolaget. Med stöd av inlösningsklausulen kan husbolaget eller bolagets aktionärer ha rätt att lösa in lägenheten inom den utsatta tid efter köpet som angetts i bolagsordningen till den överenskomna köpeskillingen. Förköpsrätten är typiskt i kraft i två veckor eller 30 dagar.     

Det finns i allmänhet omnämnande av inlösningsklausulen i bostadens försäljningsannons i punkten "inlösningsklausul".   

Avtala färdigt om lån

Har du fått löfte om lån av banken? Räcker lånelöftet till för att köpa bostaden? Är dina säkerheter i skick?

Det första steget vid köpet av en ny bostad är ofta att man kontaktar den egna banken. Med ett lånelöfte i fickan är det lättare att köpslå om bostaden på allvar. I allmänhet är det dock förnuftigt att begära offert av flera banker. Det anbud din egen bank lämnar är inte alltid nödvändigtvis det bästa alternativet ur din synpunkt. I bästa fall uppstår det en konkurrenssituation, i vilken anbuden korrigeras i en ur din synpunkt fördelaktigare riktning.    

Förbered dig omsorgsfullt

Försök skapa dig en uppfattning om bostaden och husbolaget samt om frågorna i anslutning till deras skick och underhåll redan före visningen.

Fäst uppmärksamhet vid exempelvis bostadens planlösning, bostadsområdet, områdets framtida utveckling samt utförda och framtida reparationer och renoveringar. Kontrollera också upplysningarna om t.ex. kommunikationer, värmesystem, bilplatser och förrådsutrymmen.   

Planritningen över bostaden hittar du i bostadens säljannons på våra hemsidor.  

Om frågor som gäller bolaget kan man få mer information av husbolagets disponent och om områdets planläggning får man information av stadens byggnadstillsynsmyndigheter.    

Sälj den gamla bostaden först

Om det för att du ska få bostadslån och köpa bostad förutsätts att du säljer en annan bostad, lönar det sig att sköta försäljningen först. Ofta är det faktiskt en förutsättning för att få nytt lån. Om du behöver hjälp av ett proffs med att sälja din bostad, sköter vi försäljningsarbetet för din bostad från början till slut med ett förmånligt, fast förmedlingsarvode. Ring 010 2327 400 eller sänd e-post till adressen asiakaspalvelu@myyntiturva.fi.

Du som köper en första bostad, känn till din förmån

För en första bostad som är avsedd att användas som eget hem behöver man inte betala överlåtelseskatt om samtliga följande villkor uppfylls:

  • Du äger minst hälften av bostaden.
  • Du är mellan 18 och 39 år vid tidpunkten för köpet
  • Du ska bo i bostaden och flyttar in inom sex månader från och med köpet
  • Du har inte tidigare ägt minst 50 procent av en lägenhet eller en bostadsbyggnad.

Mer uppgifter om fördelarna för den som köper en första bostad:
http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Kop_av_bostad/Kop_av_forsta_bostaden(14201) »

Bostäder till salu »
Att lämna köpanbud på en bostad »

Kontaktbegäran

De uppgifter som matats in på blanketten sänds per e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning »

Uppgifter om ägaren

Uppgifter om bostaden

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »